UAH
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ «НАНОМІКС» - статья компании Варан, ООО
Premium Standard
Отзывов: 4
Варан, ООО
+38 (095) 315-00-97

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ «НАНОМІКС»

До мікроелементів відносяться елементи, вміст яких у живому організмі не перевищує 1х10-3 %, але при цьому вони виконують дуже важливі функції. Незважаючи на дуже малий вміст мікроелементів в організмі, вони відіграють важливу роль в житті рослин і, передусім, у окисно-відновлювальних реакціях, що є основою таких життєво важливих процесів для рослинного організму як дихання й фотосинтез [1].

         Природним джерелом мікроелементів для рослин є грунт, і тому їх нестача у прикореневій зоні, і як наслідок, у рослинах веде до функціональних порушень в організмі й появи низки захворювань. Багато відомих захворювань рослин виникають виключно внаслідок нестачі мікроелементів у грунті. Так, при нестачі мікроелементів у злакових культур спостерігається пустозерність. [1, 2].

Мікродобрива, це добрива, які містять мікроелементи (В, Cu , Mn , Zn , Со та інші.), тобто речовини, які рослина споживає в невеликих кількостях. Вони поділяються на однокомпонентні та полімікродобрива, до складу яких входить 2 і більше мікроелементів.

Потреба в мікродобривах визначається біологічними особливостями сільськогосподарських культур та їх вмістом в доступній для рослин формі. 

На фоні внесення високих доз мінеральних добрив, та при їх тривалому застосуванні на різних грунтах починає відчуватися нестача мікроелементів. Особливо часто така ситуація складається на бідних піщаних та супіщаних грунтах, на зрошені та на торф’яниках [3].

В живих організмах мікроелементи входять до складу ферментів, гормонів, вітамінів та інших важливих сполук. Вважається, що в таких сполуках приймають участь близько 30 мікроелементів. Ферменти – це каталізатори біологічного походження, що прискорюють біохімічні реакції, а їх активність регулюється мікроелементами.

         Для білкового, вуглецевого та жирового обміну необхідні Mo, Fe, V, Co, W, B, Mn, Zn; в синтезі білків приймають участь Mg, Mn, Fe, Co, Cu, Ni, Cr; в дихані - Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Co. Тому мікроелементи знайшли широке застосування в якості мікродобрив. [4].

За літературними даними одним кілограмом зерна пшениці виноситься з грунту 7,7 мг міді, 30 мг марганцю, 65 мг цинку, 2 мг бору, а соломою відповідно – 3,0; 37; 16; 2,0 мг. Мідь та кобальт підвищують ефективність роботи бульбочкових бактерій, що дозволяє отримувати суттєві прибавки урожаю високобілкового зерна [5, 6].

Але не завжди всіх мікроелементів достатньо в грунті. Так, в чорноземах потужних за літературними даними не достатньо марганцю (вміст його складає 280 – 300 мг/кг), бору (в межах 0,56 мг/кг), молібдену (в межах 0,14 мг/кг), цинку (в межах 0,05 мг/кг), кобальту (в межах 1,7 мг/кг). Хоча на площах, де систематично вносяться органічні та мінеральні добрива грунт поповнюється мікроелементами [2, 7].

Одним з напрямів підвищення врожайності та якості сільськогосподарської продукції є впровадження у виробництво нових ефективних та екологічно безпечних регуляторів росту рослин, мікродобрив та мікробіологічних препаратів, які регулюють процеси життєдіяльності рослин та мобілізують потенційні можливості сільськогосподарських культур. Завдяки регуляторам росту та мікродобривам інтенсифікація сільськогосподарського виробництва на даному етапі проходить з одночасним скороченням витрат на застосування агрохімікатів.

Рідке мікродобриво «Наномікс» є водорозчинним комплексом органічно зв'язаних хелатованих мікроелементів Fe, Mn, Zn, Cu, Co, В, Мо, (Mg, S) з добавкою природних «енергетичних» кислот (янтарної, яблучної, винної та лимонної) і їх біологічно активних похідних (сукцинатів, малатів, тартратів і цитратів). Композиції для передпосівної обробки насіння посилені гетероауксинами.

Для зниження токсичності вхідних мікроелементів і підвищення їх біологічної доступності в мікродобриві «Наномікс»  використані широко вживані в медицині хелатуючі антидоти. У їх числі Трилон Б або ЕДТА (етілендіамінтетраоцетова кислота), ОЕДФ (гідроксіетілідендіфосфонова кислота), ЕДДЯ (этілендіаміндіянтарна кислота), а також природні дікарбонові і трикарбонові кислоти.

Багатий спектр використаних комплексоутворювачів  підвищує хімічну стійкість і рухливість хелатованих мікроелементів «Наноміксу» в середовищах з широким діапазоном рН. Мікроелементи залізо Fe, марганець Mn, цинк Zn, мідь Cu, кобальт Co знаходяться в органічно зв'язаній хелатній формі. Амфотерні елементи молібден Мо і бор В хелатовані ОЕДФ.  Мезофільні елементи магній Mg та сірка S присутні у формі хелатів ЕДДЯ,   сукцинатів, малатів, тартратів і цитратів.

Швидкість проникнення хелатованих мікроелементів через епідерміс і кутикулярний шар рослин зростає до 12-15 разів. Це дозволяє ефективно використовувати препарат «Наномікс» для позакореневої підгодівлі   вегетуючих рослин і багатократно знизити його робочу концентрацію.

  Похідні янтарної (бурштинової), оксіянтарної (яблучної і винної), щавлевої і лимонної кислоти  беруть участь в найважливіших окислювальних циклах перетворення речовин в організмі (Кребса, Робертса і Барро), виконуючи на різних стадіях функцію активаторів енергетичних процесів, сприяючи накопиченню в  клітках АТФ (аденозінтрифосфату) і посиленню кислородопосточання.  Вони підвищують живучість рослин і пристосовність до несприятливих умов.

Ці коштовні природні полікислоти в препараті «Наномікс» виконують функцію комплексоутворювачів, покриваючи мікроелементи фіксованим органічним шаром, полегшуючи їх просування в рослинних тканинах.

Гетероауксин для протрави насіння у вигляді β-индолілоцетової та  β-индолілмасляної кислот сприяє прискореному утворенню коріння.

Препарат «Наномікс» адаптований до застосування на різних культурах з урахуванням їх потреби в мікроелементах.       Іноді даний взаємозв'язок дає в результаті цілу гаму симптомів недостачі, а там де є недостача одного елементу, як наслідок, до ослабленої рослини відразу чіпляється цілий «букет» захворювань. Повірте, застосування добрив (через ґрунтову або листову підгодівлю) не звільняє від необхідності використання засобів захисту рослин.

Препарат «Наномікс» адаптований до застосування на різних культурах з урахуванням їх потреби в мікроелементах.

Ефективність застосування препарату «Наномікс-рапс» вивчалася на гібридах ріпаку озимого Екзотик та Ексголд.

Середня врожайність ріпаку озимого по досліду без добрив становила 1,42 т/га для гібриду Екзотик та 1,49 т/га для гібриду Ексголд. На фоні мінерального живлення в дозі N45P45K45 урожайність насіння збільшилась до 2,07 т/га та 2,04 т/га відповідно (табл.1).

Максимальному прояву потенціалу дослідних гібридів  ріпаку сприяло позакореневе підживлення препаратом «Наномікс-рапс». Так, при дворазовій обробці рослин (у фазах сходів та бутонізації) середня врожайність гібриду Екзотик зросла до 2,21 т/га, а гібриду Ексголд до 2,20 т/га.

 Під дією препарату «Наномікс-рапс» приріст урожайності озимого ріпаку гібриду Екзотик склав до контролю на фоні без добрив 0,36 т/га    (25,3 %) та 0,57 т/га (27,6 %) на фоні застосування мінеральних добрив у дозі N45P45K45 під основний обробіток грунту. Аналогічна прибавка врожаю при використанні «Наноміксу» спостерігалася на гібриді Ексголд: 0,35 т/га    (23,8 %) до контролю без добрив та 0,52 т/га (25,4 %) при їх використанні.

Слід також відмітити, що  препарат «Наномікс-рапс» сприяє більш швидкому та дружньому висиханню посівів і  вони не потребують десикації. Вологість зерна  оброблених рослин обох гібридів при усіх фонах живлення знижується майже вдвічі: 6,9-7,0 %  з 12,1-13,7 % в контролі без добрив та 4,3-4,4% з 8,3-9,0% на фоні із застосуванням мінеральних добрив.

 

         Таблиця 1.  Урожайність ріпаку озимого залежно від фону живлення та дози і строку позакореневої обробки препаратом  «Наномікс-рапс», т/га.

СОНЯШНИК

Позакореневе підживлення соняшнику препаратом «Наномікс-соняшник» на всіх етапах обробки приводить до статистично достовірного підвищення врожайності. Двократна обробка  рослин у стадії сходів та 8-10 листків  дозволила підвищити врожай соняшнику гібриду Оскіл в середньому до 2,56 т/га в порівнянні з контролем (2,03 т/га). В умовах обробки «Наноміксом» середній врожай гібриду Ясон  підвищився до 2,64 т/га.  Середній приріст урожайності цих гібридів склав 0,53 т/га (25,9 %) і 0,48 т/га (21,6 %) відповідно гібридів (табл. 2).

Серед фонів мінерального живлення найбільш ефективним було використання препарату  «Наномікс-соняшник» при вирощуванні культури на фоні N30P30K30. В цих умовах рівень продуктивності гібриду Оскіл зріс на 28,3-29,9 %, а гібриду Ясон – 23,6 % в порівнянні з контролем.

 

Таблиця 2. Урожайність   гібридів соняшнику  залежно від фону живлення та дози і строку позакореневої обробки препаратом   «Наномікс-соняшник»,   т/га.

 

 

СОЯ

          Результати вивчення впливу препарату «Наномікс-бобові-протравляння» на етапі передпосівної обробки насіння сої показали досить високу ефективність даного агрозаходу (табл. 3). Середній урожай сої сорту Романтика склав 2,55 т/га проти 2,28 т/га за контрольного варіанту. Приріст урожайності становив 0,27 т/га (11,8 %).

Не зважаючи на стресові умови і низький врожай ультраранньостиглого сорту Аннушка в контролі 1,85 т/га, обробка насіння сприяла збільшенню урожайності на 0,22 т/га (11,7 %). На фоні мінерального живлення, N60P60K60 під основний обробіток грунту, приріст врожайності при обробці насіння сої «Наноміксом» збільшився: на 12,0-14,7 % для сорту Романтика та на 11,4-15,2 % для сорту Аннушка.

При використанні препарату «Наномікс-бобові» по вегетуючих рослинах, методом обприскування, у фазу сходів культури та бутонізації, прибавка врожайності на удобреному фоні з чизельним обробітком складала 0,62 т/га (26,4 %) для сорту Романтика та   0,53 т/га (27,7 %) для сорту Аннушка. Результати досліджень підтверджують адаптогенні властивості препарату «Наномікс» . Ефект його дії збільшується в стресових умовах.

Відмічено суттєво низький рівень урожайності ультраранньостиглих сортів сої, таких як Аннушка. Це можна пояснити тим, що критична фаза їх росту і розвитку (кінець цвітіння – початок формування бобів)  припадає саме на жорстку повітряну і ґрунтову засуху.

 

Таблиця 3. Урожайність  сортів сої  залежно від фону живлення та передпосівної обробки насіння (інкрустації)  препаратом «Наномікс-бобові-протравляння», т/га.

 

В наших дослідженнях протягом 2013-2015 рр. вивчали вплив хелатного мікродобрива «Наномікс зернові» на врожайність сортів пшениці твердої ярої Спадщина та Жізель в залежності від попередника та фону живлення. За результатами досліджень встановлено, що за обробки насіння (3 л/т) сорту Спадщина прибавка врожаю від застосування Наномікс-зернові становила 0,13 та 0,14 т/га відповідно до попередників кукурудза на зерно та соя (рис. 2). У сорту Жізель прибавка врожаю встановлена тільки після кукурудзи на зерно – 0,18 т/га. Обприскування посівів забезпечувало підвищення врожайності на 0,19–0,39 т/га залежно від попередника, фону живлення та сорту. Прибавки від комплексної взаємодії добрива та мікродобрива становили при внесенні N30P30K30 0,45–1,28 т/га, а за N60P60K60 0,23–1,44 т/га залежно від попередника та сорту.

 

Рис. 1. Прибавка врожаю зерна сортів пшениці твердої ярої від застосування мікродобрива Наномікс-зернові в залежності від фону живлення та попередника, т/га, 2013-2015 рр.

Комбінування препарату «Наномікс бобові» з післясходовими гербіцидами в посівах сої сприяло помітному збільшенню кількості та сирої маси азотфіксуючих бульбочок на кореневій системі культури, порівняно з контрольними ділянками (без внесення «Наноміксу бобові»). Найбільша кількість та сира маса азотфіксуючих бульбочок формувалась за бакового поєднання препарату «Наномікс бобові» з післясходовими гербіцидами.

Формування азотфіксуючих бульбочок соєю за дії  Наноміксу, 2012 – 2014 рр.

 

Примітка. Бакову суміш гербіцидів на основі бентазону, 480 г/л (в нормі 2,0 л/га) і хізалофоп-П-тефурилу, 40 г/л (в нормі 1,5 л/га) вносили в фазі 2-3 справжніх листків сої

Насіння сої, вирощене за використання препарату «Наномікс бобові» мало більшу енергію проростання і, особливо, лабораторну схожість.

Висновки.

Застосування препарату «Наномікс-ріпак» дозволяє отримати приріст урожаю насіння ріпаку озимого на рівні від 0,36 до 0,57 т/га та знизити збиральну вологість насіння на 6-8 %.

Дворазове застосування «Наномікс-соняшник» (у фазу сходів та 8-10 листків) підвищує урожайність соняшнику на 21,6-25,9 %, або 0,48-0,53 т/га.

Використання препарату «Наномікс-бобові-протравляння» для передпосівної обробки насіння сої дозволило додатково отримати 0,27 т/га насіння. Додаткове застосування «Наномікс-бобові» по вегетуючих рослинах дозволяє підвищити урожайність культури на 0,53-0,62 т/га.

Обприскування посівів пшениці ярої твердої препаратом «Наномікс-зернові» забезпечувало підвищення врожайності на 0,19–0,39 т/га залежно від попередника, фону живлення та сорту. Прибавки від комплексної взаємодії добрива та мікродобрива становили при внесенні N30P30K30 0,45–1,28 т/га, а за N60P60K60 0,23–1,44 т/га залежно від попередника та сорту.

 

Застосування препарату «Наномікс бобові», як у баковій суміші з гербіцидами, так і самостійно дозволяє покращити роботу бульбочкових бактерій, а також підвищити енергію проростання та схожість насінні сої вирощеного за таких технологій.

 

LiveInternet

Описание

Полезная информация на тему ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ «НАНОМІКС» от компании Варан, ООО в разделе Статьи.